This website is also available in: English

Grafte

Grave of Pres. M.T. Steyn

Grave of Pres. M.T. Steyn and his wife “Tibbie” Steyn

Daar is ook enkele grafte binne die ringmuur, onder meer dié van pres. M.T. Steyn (1857 – 1916), die laaste verkose president van die Vrystaatse Republiek, 1896 – 1902, en eerste voorsitter van die Nasionale Vrouemonumentkommissie, wat oorlede is terwyl hy besig was om ’n kongres van die Oranje Vrouevereniging toe te spreek. So ook dié van sy vrou, Rachel Isabella Steyn (1865 – 1955).

Ook genl. Christiaan de Wet (1854 – 1922), wat hom besonder onderskei het in die Boere se beweeglike guerrillastryd teen die Britte, is hier aan die voet van die Vrouemonument begrawe.

Die Britse skryfster, Boerevriend en -weldoener, mej. Emily Hobhouse (1860-1926), wat soveel vir die lydende Boerevroue en -kinders beteken het, is op 8 Junie 1926 in Londen oorlede en haar as is, op haar versoek, na Suid-Afrika gebring en op 26 Oktober 1926 in die basis van die gedenknaald ingemessel. Sy skryf:

””

””

I

””
Grave of Ds. J.D. Kestell (1854 - 1941)

Grave of Ds. J.D. Kestell (1854 – 1941)

Ook Ds. J. D. Kestell (ook bekend as Vader Kestell) (1854 – 1941), eertydse veldprediker ‘n latere predikant en moderator van die N.G. Kerk in die Vrystaat en tweede voorsitter van die Nasionale Vrouemonumentkommissie vanaf 1916 tot 1936,  rus hier. Hy was ook tydens die Anglo-Boere-oorlog deel van die Boere-afvaardiging saam met pres. Steyn en genl. De Wet wat na Europa is om geld vir die vroue en kinders in te samel.