This website is also available in: English

Die Monument

Ontwerp

Tenders vir die ontwerp van die Nasionale Vrouemonument is internasionaal aangevra en die beoordelaars was prof. A. Moorrees, ds. J.D. Kestell en J.N. de Villiers. Nadat meer as veertig ontwerpe ontvang is, het die Werkende Komitee die beeldhouer, Anton van Wouw en die Pretoriase argitek, Frans Soff, opdrag gegee om hul ontwerp, met klein wysiginge, uit te voer. Ander internasionale ontwerpe van Hawke, mcKinley en White was ook op die kortlys. Bouwerk het in 1911 ‘n aanvang geneem.

National Women's Memorial, top view

Bo-aansig van die Nasionale Vrouemonument. Foto: Lisa Smets

Struktuur

Indrukwekkend in sy eenvoud, is die Nasionale Vrouemonument ’n 37 meter hoë obelisk (gedenknaald) van sandsteen met historiese panele aan weerskante op die voetstuk en twee halfmaanvorige uitbousels wat ’n ringmuur in perdehoefvorm na voor vorm – ‘n kunswerk van die beeldhouer, Anton van Wouw en die argitek, Frans Soff.

Aangesig

Langs die kante van die wandellaan wat tot by die Vrouemonument lei, is gedenkstene wat al die konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog gedenk.

Approach to the National Women's Memorial

Gedenkstene met aanloop na die Nasionale Vrouemonument. Foto: Lisa Smets

> Anglo-Boereoorlog Museum