This website is also available in: Afrikaans

Blokhuis by die Nasionale Vrouemonument waar die Suid-Afrikaanse Wapen en Ammunisie Versamelaarsvereniging 'n skyngeveg uit die Anglo-Boereoorlog gaan uitvoer.

Blokhuis by die Nasionale Vrouemonument waar die Suid-Afrikaanse Wapen en Ammunisie Versamelaarsvereniging ‘n skyngeveg uit die Anglo-Boereoorlog gaan uitvoer.

MC Heunis

Teen September 1900 was die Britse kaartmakers gereed om die hele Suider-Afrika, insluitende die twee Boererepublieke van die Oranje Vrystaat en die Transvaal, in rooi oor te verf.  Maar al was beide Bloemfontein en Pretoria in die hande van die magtige Britse Ryk en byna die helfte van die Boereleers gevange geneem, het die Britse weermag vinnig besef dat die Boere nog nie oorwin was nie…

Die vinnig bewegende Boerekommandoes het hul taktiek verander en ‘n guerrilla oorlog oor byna die hele land begin voer. Orals is daar toegeslaan op Britse kolonnes, spoorwee en selfs op dorpe onder Britse beheer. Voor die Britse weermag daadwerklik kon reageer het die kommandoes weer in die veld weggesmelt, maar nie voor hulle die Britte gevoelige neerslae laat lei het en miljoene ponde se voorraad gebuit of vernietig het nie.

Oor die naweek van 18 – 20 Oktober gaan die Suid Afrikaanse Wapen en Ammunisie Versamerlaarsvereniging deelneem aan die 100-jaar herdenking van die Nasionale Vrouemonument. Die SAWVV gaan ‘n Boere kommandokamp met demonstrasies opslaan en ‘n skyngeveg uitvoer Saterdag oggend. Lesers wat die vorige skyngeveg 3 of 4 jaar gelede bygewoon het sal onthou dit was groot pret!

Vir verdere informasie of indien jy betrokke wil raak, kontak ons gerus.