This website is also available in: Afrikaans

VVA logoBen du Plessis

Getrou aan die VVA se tradisie om mense te ontwikkel en te bemagtig word ‘n tradisionele feesmark tydens die Nasionale Vrouemonument se 100-jaar herdenkingsfees aangebied.

VVA takke van dwarsoor die Vrystaat gaan die geleentheid hê om hulle produkte uit te stal en te verkoop. Spesiale artikels vir hierdie feesviering is gemaak soos byvoorbeeld: Voortrekker kappies, tolletjiebreiwerk, dolosse,  en vele meer.

 

Daar sal ook ‘n demonstrasie van die tradisionele wyse van seepkook wees wat ook te koop aangebied sal word. Vrywilligers wat die hartklop van die organisasie is en bekend is vir hulle tuisgebak sal melktert, koekies, beskuit, brood, konfyt, pannnekoek en koeksisters voorsien.

Vrystaat-Versorging in Aksie (voorheen bekend as OVV) is ‘n welsynsorganisasie wat sedert 1908 betrokke is by die opheffing van gemeenskappe in die Vrystaat deur armoedeverligting, bemagtiging, die ontwikkeling van mense, werkskepping,  kinder- en familiesorg asook bejaardesorg.

Screen Shot 2013-09-30 at 8.50.43 AM

Die VVA neem deel aan die 100-jaar herdenkingsfees omdat die geskiedenis van VVA nou verweef is met die van die Vrouemonument. President en mevrou Steyn was die stigterslede van die OVV wat op 25 Maart 1908 op die plaas Onze Rust gestig is. Die doel was om die verarmde volk na die oorlog weer op te help. Die einddoel van die hulpverlening was dat behoeftiges self onderhoudend moet word. Vroue werkklasse is aangebied om huisvrouens beter te bekwaam. Spin en weefklasse is onder andere begin.  Pres Steyn het op 28 November 1916 as spreker van die OVV kongres opgtree waar hy inmekaar gesak en oorlede is.

Die VVA nooi u uit om na die wye verskeidenheid stalletjies wat ons tydens die fees gaan aanbied te kom kyk en deel te neem aan hierdie spesiale geleentheid.

Vir meer inligting oor Vrystaat-Versorging in Aksie, besoek hulle webblad by: www.freestatecare.co.za