This website is also available in: Afrikaans

Roodt-Argitekte

Anton Roodt en Liezl Swart

Met die eeufeesvieringe van die Nasionale Vrouemonument hierdie jaar word ‘n verskeidenheid opwindende inisiatiewe geloots. IDEES 100 is só ‘n projek, ‘n voorstel van Roodt Argitekte in Bloemfontein.

2 IDEES 100 is eerstens ‘n reeks projekte wat daarop gemik is om die terrein van die Vrouemonument en Oorlogmuseum op ‘n geordende, verantwoordelike en sensitiewe wyse te ontwikkel en tweedens om die ontwikkelingspotensiaal, bewaring en volhoubaarheid daarvan te erken en te verseker.

Die projekte is beplan om onafhanklik van mekaar te kan realiseer, en is op so manier gestruktureer om ‘n deurlopende en eenvormige eindresultaat te verseker. Die terrein se erfeniswaarde leen haar verder aan deelname van `n groter gehoor in Suid-Afrika.  Die ontwikkeling het ten doel om die Vrouemonument en Oorlogsmuseum voorkeur erfenisbestemmings in Suid-Afrika te maak.

Sien die volledige ontwikkelingsvoorstel hier.

Die terrein is in 7 sones ondersoek wat elk unieke geleenthede bied:

  1. Aankoms en Oriëntering
  2. Tuin van Herinnering
  3. Aanloop na die Vrouemonument
  4. Koppie van Bepeinsing
  5. Ruimte voor die Oorlogmuseum
  6. Uitstalarea met Boereoorlogstrukture
  7. Informele Kommersiële Area

Die eerste projek wat geloods sal word is, die Aankoms, Oriëntering en Tuin van Herinnering.

3

Verdere inligting oor elke sone en die projek in sy geheel kan by wyse van ‘n skaalmodel en plakaatuitstalling, by die Oorlogmuseum besigtig word.

ROODT* Argitekte is meer as 60 jaar jonk, en na ons mening verbeter `n firma se reputasie met tyd.  Die praktyk het oor die jare `n aantal merietetoekennings van die Provinsiale en Suid-Afrikaanse Instituut van Argitekte ontvang.  Die firma se werk is opgeneem in verskillende nasionale en internasionale publikasies. Kontak hulle gerus:

ROODT* Argitekte

Ray Championlaan 7
Posbus 28278
Lilyvale
DANHOF
BLOEMFONTEIN
9310
9300

 

Tel:  051-406 2100

Faks:  086 684 2220

E-pos:  roodt@iafrica.com

 

Besoek ook hul webwerf by www.roodtarchitects.co.za