This website is also available in: Afrikaans

'n Tablo van die kakebeenwa, gevorm deur 2000 volkspelers by geleentheid van die Inwydingsfees van die Voortrekkermonument, Pretoria, Desember 1949.

‘n Tablo van die kakebeenwa, gevorm deur 2000 volkspelers by geleentheid van die Inwydingsfees van die Voortrekkermonument, Pretoria, Desember 1949.

Ernie Langer

Volkspele het ontstaan sowat 2 maande na die inwyding van die Vrouemonument, grootliks deur die dryfkrag en entoesiasme van dr. Henri Pellisier. Na ‘n besoek aan Swede in 1912, waar hy met die Sweedse volksang en -danse kennis gemaak het, beywer Dr. Pellisier homself vir ons eie drag, liedere en danse.  Op 22 Februarie 1914 op die plaas Vuisfontein, naby Boshof, is die eerste Volkspele vertoon.  Dit is ‘n volksdans wat deur Afrikaners beoefen word en is uniek in die sin dat volkspelers ook sing terwyl hulle dans.

Daar is Volkspelelaers in die meeste groot stede en heelparty plattelandse dorpe, veral in die noorde van SA, asook ‘n klompie laers in die Suid- en Weskaap.  Volkspelers ry gereeld groot afstande om saamtrekke by te woon waar daar lekker gespeel, gesing en gekuier word.  Volkspeledrag is gebaseer op die drag van die Voortrekkers.  Ons spreek mekaar aan as ‘niggies’ en ‘nefies’ aangesien Volkspele ‘n gesinsaktiwiteit is en volkspelers mekaar as een groot familie beskou.

volkspele

 

Ons optrede van 19 Oktober, net na 12:00, sal bestaan uit ‘n Volkspelevertoning, ‘n beesvelgooi- asook ‘n sweepklapdemonstrasie.

Omdat die Vrouemonument vir ons, as Afrikaners, so ‘n belangrike erfenis is, wil ons graag deur ons sang en dans kom hulde bring aan die vroue en kinders wat die hoogste prys betaal het.

Hou gerus die media dop vir ons eie eeufees volgende jaar wat afskop met ‘n feesnaweek aan die einde van Februarie 2014 te Boshof. Lees meer oor die ontstaan en geskiedenis van Volkspele in Suid-Afrika hier.