This website is also available in: Afrikaans

IMG_0436

Piet Strauss

Hierdie databasis dui die name aan van donateurs wat die restorasie van die Vrouemonument help moontlik maak het. Hulle het dit gedoen deur elkeen ‘n klein sandsteentjie of -teeltjie van R100 te koop. Die Vrouemonument is in 1913 uit die armoede van die ‘gewone’ armes voltooi. Die steentjieprojek in 2012-2013 verteenwoordig die bydraes van ‘gewone’ Afrikaners.

Hierdie projek was aanvullend tot ‘n insameling waartoe baie instansies mildelik bygedra het. Hierdie bydraes is op die webbladsy van die Monument erken. Die Monument is vir ongeveer R 500,000 herstel en ‘n omheining van R 135,000 is opgerig.

Al hierdie bydraes word met groot dankbaarheid deur die Nasionale Vrouemonumentkommissie erken.

 

Gebruik die soek funksie om spesifieke name op te spoor. Die soekveld sal op ‘n persoon se naam of van reageer.

 


Sleutel soekterm in en druk enter:


Naam sort downsort upVan sort downsort upVolle naame sort downsort up
301RINA POTGIETER POTGIETER RINA
302ALIDA PRETORIUS PRETORIUS ALIDA
303JOB PRETORIUS PRETORIUS JOB
304JOHANNA PRETORIUS PRETORIUS JOHANNA
305NICOLA PRETORIUS PRETORIUS NICOLA
306DANIE PRINSLOO PRINSLOO DANIE
307ELANA PRINSLOO PRINSLOO ELANA
308ERIKA PRINSLOO PRINSLOO ERIKA
309JACQUE PRINSLOO PRINSLOO JACQUE
310MARNA PRINSLOO PRINSLOO MARNA
311PHILLIS PRINSLOO PRINSLOO PHILLIS
312TOKKIE PRINSLOO PRINSLOO TOKKIE
313ROSESTAD RADIO RADIO ROSESTAD
314G RALPH RALPH G
315MONA RALPH RALPH MONA
316REGINA & RAYMOND RAUBENHEIMER RAUBENHEIMER REGINA & RAYMOND
317& DOREEN ROBERT ROBERT & DOREEN
318FRANCOIS ROSSOUW ROSSOUW FRANCOIS
319JENNIFER ROSSOUW ROSSOUW JENNIFER
320TERSIA ROSSOUW ROSSOUW TERSIA
321SUSAN SAAIMAN SAAIMAN SUSAN
322HANSIE & ARENDI SAAYMAN SAAYMAN HANSIE & ARENDI
323CORRIE SCHEEPERS SCHEEPERS CORRIE
324MAGDALEEN SCHOCH SCHOCH MAGDALEEN
325ANDRIES, MARINA & WIEHAN SCHOEMAN SCHOEMAN ANDRIES, MARINA & WIEHAN
326DION SCHOEMAN SCHOEMAN DION
327MAGDALEEN SCHOEMAN SCHOEMAN MAGDALEEN
328MEGAN SCHOEMAN SCHOEMAN MEGAN
329G SIMONNE SIMONNE G
330SUSAN SMIT SMIT SUSAN
331MIGNON SMIT SMIT MIGNON
332HESTER SMITH SMITH HESTER
333CHANDRE SMUTS SMUTS CHANDRE
334HELPENDE HAND BLOEMFONTEIN SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT HELPENDE HAND BLOEMFONTEIN
335HERMAN & ANZARI SPARKHAM SPARKHAM HERMAN & ANZARI
336HEWALT & IRANZI SPARKHAM SPARKHAM HEWALT & IRANZI
337A SPIES SPIES A
338CARMEN SPIES SPIES CARMEN
339JAN SPIES SPIES JAN
340PIERRE SPIES SPIES PIERRE
341A STANDER STANDER A
342AT STANDER STANDER AT
343P STANDER STANDER P
344W STANDER STANDER W
345STARBUCKS -STARBUCKS
346JULIE & MAUREEN STEELE STEELE JULIE & MAUREEN
347THEA STEENEKAMP STEENEKAMP THEA
348FRITZ STEYN STEYN FRITZ
349JAAP STEYN STEYN JAAP
350MANIE & REINETTE STEYN STEYN MANIE & REINETTE
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 10 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11