Die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein

Die Nasionale Vrouemonument is in Monumentlaan, Faunasig, Bloemfontein